AFMMO s’amplia amb la marca Osona Famílies

L’alumna de segon curs de l’Escola d’Art de Vic Clara Sànchez ha estat la guanyadora del concurs de naiming i nova marca de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona (AFMMO), que amb aquest canvi enceta una nova etapa i crearà Osona Famílies per ampliar el seu àmbit d’actuació per a l’acolliment, suport i orientació a totes les famílies amb qualsevol problema de salut mental o patiment psicològic, independentment del diagnòstic mèdic que hi pugui haver.

Per a aquest canvi, AFMMO va buscar la implicació de l’Eartvic per convocar entre els seus alumnes un concurs de disseny per a la nova marca de l’associació, que es va presentar aquest dimecres, 12 de maig, en un acte al mateix centre. Un jurat format per dues professores de l’escola, Cristina Reguant i Mireia Baurier; el president i la tresorera d’AFMMO, Ramon Viñas i Dolors Bardolet, i la regidora de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic, Núria Homs, van escollir per unanimitat la proposta guanyadora, que properament s’afegirà com a nova marca d’AFMMO.

Tres dels membres del jurat, en el moment de valorar els dissenys presentats a concurs

AFMMO és una entitat fundada fa 30 anys, que després de treballar en l’atenció a diferents famílies que s’hi adreçaven per buscar solucions a problemes vinculats a la salut mental, ha decidit evolucionar i ampliar els seus serveis d’acord amb una demanda cada vegada més creixent i diversificada.

A partir de l’experiència com a entitat de suport i orientació, l’anàlisi de la realitat ha portat a la conclusió que les famílies afectades per diferents problemàtiques al voltant de la salut mental no tenen prou xarxa assistencial i han perdut representativitat. S’atén a les persones directament afectades, però difícilment s’arriba a donar resposta a les necessitats d’atenció, suport i orientació que també necessiten les famílies que viuen de prop aquesta problemàtica amb el pare, la mare els fills, un germà o germana, ….

AFMMO parteix d’un àmbit específic, que és el de les malalties mentals. Però amb el temps l’associació s’ha adonat que hi ha molta més diversitat de demanda i que les famílies tenen coses en comú, al marge del diagnòstic o del problema mèdic que puguin tenir a casa, que és un cert desemparament com a cuidadors, i que per això reclamen ser més escoltades.

És per això, i com a conseqüència d’haver pres consciència d’aquesta realitat més diversa i complexa a la que se sent obligada a donar resposta, que AFMMO deixa de ser només AFMMO i aquell àmbit concret en què s’havia centrat fins ara, per ampliar-se amb Osona Famílies, des d’on treballar i ajudar en millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Osona Families vol ser un espai obert de creixement que pretén sumar. No està tancat, sinó que és obert a rebre noves propostes i a sumar. L’associació es transforma per donar més i millors serveis a totes les famílies d’Osona, que és la finalitat que, de fet, ja la va portar a néixer.

Durant més de 30 anys s’han ofert molts serveis, i se n’oferiran més. Per resumir com serà aquesta nova etapa, en destaquen aquests punts:

  • Fins ara s’atenien només les demandes de familiars de persones amb malaltia mental, addiccions o trastorns d’aprenentatge. Ara s’atendran les demandes de qualsevol família amb qualsevol problemàtica de salut mental o patiment psicològic.
  • L’acollida es fa a través de diferents vies, tant presencial com telefònica.
  • A part de l’assistència professional d’una psicòloga, també es treballa l’ajuda mútua en grup: amb familiars experts i pacients experts. En aquests grups es comparteixen pors i dubtes. S’aprèn de l’experiència, es comparteixen les emocions i les dificultats de la convivència i s’aprèn a afrontar-los.
  • Es fa formació i transmissió de coneixement. I es treballa en la funció de representació, assessorament jurídic, assessorament psicològic i oci i lleure per a les famílies.
  • Osona Famílies, en definitiva, va dirigit a qualsevol família que vulgui millorar el seu benestar, independentment del diagnòstic mèdic que pugui existir.