El 30 de setembre, assemblea

L’AFMMO ha convocat per al proper dimecres 30 de setembre, a 2/4 de 4 de la tarda, la seva assemblea anual ordinària. S’havia de celebrar el mes de juny, però a causa de la pandèmia per la COVID-19 es va veure aconsellable ajornar-la. L’assemblea es farà a la seu de l’entitat, al carrer Sant Miquel Xic, 1, de Vic. I com no pot ser d’altra manera, amb totes les mesures de prevenció i seguretat: higiene de mans, distància de seguretat i ús obligatori de mascaretes.

Ordre de dia

  • Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea.
  • Balanç d’activitats realitzades per l’Associació des de la darrera assemblea.
  • Aprovació si s’escau, dels comptes corresponents a l’exercici 2019.
  • Aprovació, si s‘escau, del pressupost anual d’ingressos i despeses corresponent a l’exercici 2020.
  • Modificació dels estatuts per ampliar l’àmbit d’actuació d’AFMMO més enllà del suport a famílies amb persones que pateixen malaltia mental diagnosticada. S’estendrà també al suport i orientació davant de situacions puntuals d’inestabilitat, estrès, angoixes i altres dificultats emocionals a les quals puguem donar resposta.
  • Precs i preguntes.

Tal com es recorda en la convocatòria, aquest any no toca fer renovació de càrrecs a la junta. Amb tot, al seu moment tots els socis d’AFMMO tenen dret a proposar candidatures i a presentar el seu programa d’actuació.

L’AFMMO disposa d’un número de compte per rebre aportacions per garantir la seva tasca de suport i acompanyament a famílies de persones amb malaltia mental. Justament, un dels punts centrals de l’assemblea d’aquest any és la modificació dels estatuts per ampliar l’àmbit d’actuació, que s’adreçarà no només a l’atenció a famílies de malalts diagnosticats, sinó també al suport puntual davant de situacions d’estrès, inestabilitat emocional o altres dificultats; com poden ser les derivades, també, de la delicada situació que estem vivint a causa de la pandèmia.

Podeu fer les vostres aportacions a: ES07 0182 3507 4602 0859 1091.

Moltes gràcies!