Què oferim

AFMMO, Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona, és una associació sense ànim de lucre constituïda el 1994 per un grup de pares i mares de persones amb malaltia mental. La junta de l’associació està formada per una presidència, secretaria, tresoreria i fins a cinc vocals. Compta amb familiars experts, pacients experts, voluntaris i servei de psicologia.

If a ten-year-old can paper writing get it straight, what`s www.techyv.com/article/website-contents-writing-tips-to-make-your-platform-impressive/ your excuse