Serveis

  • Informació, orientació i acompanyament.
  • SAF. Servei d’assessorament a famílies i usuaris.
  • GAM. Grups d’ajuda mútua.
  • Grups de suport.
  • Escola de famílies.
  • Seguiment integral.
  • Sensibilització i lluita contra l’estigma.
  • SAF d’alcohol i drogues.
  • Educació. Salut mental i escoles.